Työsuhdeliput

Käytössämme on ePassi >>  ja Eazybreak

Tuotteet tulee ladata toimistollamme matkakortille. Uudesta matkakortista perimme luontimaksun 5€. 

Tuotteet:

350,00 € Vuosilippu
35,00 € Kuukausilippu 30pv (Aikuiset)
45,00 € Sarjalippu 44 matkaa/90pv

Arvolippuja saa haluamillesi summille esim. 15€, 30€, 45€. Minimiveloitus 15€.

-----

Työsuhdelippu on työnantajan osittain työntekijälleen maksama joukkoliikenteen lippu. 

Erotu modernina, ympäristöstä ja työntekijöistään huolehtivana työnantajana.

Työsuhdelippu on siihen oikeutetulle työntekijälle verovapaata tuloa 300 euroon asti vuodessa. Lisäksi veroetuuden saa 600 euron ylittävältä osalta 3400 euroon asti. Yrityksesi vastuulla on tehdä verottajalle vuosi-ilmoitus työntekijöiden käyttämästä etuudesta.

Veroetu koskee vain työnantajan tarjoamia lippuja, joiden valikoimassa voi hyödyntää jo olemassa olevia matkakortti- ja lippujärjestelmiä. Tällöin työnantaja tekee sopimuksen lipunmyyntiorganisaation kanssa työsuhdelipusta. Olennaista on, että työnantaja maksaa ainakin osan matkalipun hinnasta suoraan lipunmyyntiorganisaatiolle.

Info työntekijälle

Tiedustele työsuhdelippua paikallisliikenteeseen työnantajaltasi!
Kun työnantajasi on tehnyt päätöksen työntekijöilleen tarjottavasta lippuvalikoimasta ja tuen määrästä, voit käydä lataamassa lipun Komia Liikeenteen asiakaspalvelupisteessä.

  • Lippu ladataan henkilökohtaiselle matkakortille. Ota mukaasi henkilöllisyystodistus.
  • Maksat itse matkakortin kustannukset, joten kortti on sinun nimissäsi ja omaisuuttasi. Työnantajalle ei luovuteta matkustamiseesi liittyviä tietoja.
  • Työsuhdelippu on ensisijaisesti tarkoitettu hankittavaksi kodin ja työpaikan välisille matkoille, mutta sillä voi matkustaa myös vapaa-aikana. 
  • Työsuhdelippu on aina henkilökohtainen.
  • Työnantaja tekee vuosi-ilmoituksen verottajalle.

Info työnantajalle

Lipputarjonnassa on hyvä huomioida henkilöstön erilaiset tarpeet ja ikäryhmät. Työnantaja voikin valita työsuhdelipuiksi yhden tai useamman lipputyypin.

Lippuvaihtoehdot:

  • Vuosikortti 
  • Kuukausikortti
  • Sarjakortti
  • Arvokortti

Työnantajan osuus
Yritykseltä laskutettava osuus on työnantajan päätöksen mukaan joko euro- tai prosenttimääräinen ja se voi vaihdella lipputyypeittäin. Työntekijä maksaa oman osuutensa lipun hinnasta sitä ladatessaan (esim. 75 % hinnasta) ja työnantajaa laskutetaan omasta tukiosuudestaan (esim. 25 % hinnasta).

Muista, että työntekijän tukiosuuksien yhteissumma ei saa ylittää 300 euroa vuodessa, jos halutaan että etuus säilyy työntekijälle verottomana. 

Työnantajan tulee ilmoittaa vuosi-ilmoituksella erillisenä tietona työntekijältä perimänsä osa matkalipun arvosta tai palkaksi katsottu osa matkalipun arvosta. Palkaksi katsottu osa matkalipun arvosta sekä työntekijän oma osuus ovat vähennyskelpoisia verotuksessa.

Hanki työsuhdeliput Seinäjoen paikallisliikenteeseen
Lisätiedot 010 328 7000 ark. klo 9.00–17.00
info@komialiikenne.fi